clear float
homepage Výrobky v akci
clear float

YOGA - od 7.9. Pondělí 18.15 - 19.15 hod. pro všechny Pondělí 19.20 - 20.20 hod. pro pokročilé (kurzovné 10 lekcí za 600,-Kč) Nutné se přihlásit do 4.9.2020!!!!

Od 11.5 budete u nás moci cvičit bez roušky! Již tedy nebude povinnost mít po celou dobu cvičení roušku nasazenou, jak platí nyní. Vláda odsouhlasila, že nastavení pravidel pro vlastní provoz s ohledem na bezpečnost a ochranu klientů i trenérů, instruktorů a dalšího personálu je věcí samotného provozovatele, tedy fitness centra…
A my Vás určitě nebudeme nutit k takovému nesmyslu, abyste cvičili v roušce a riskovali tak (byť třeba jen v teoretické rovině) jiné zdravotní komplikace. Jen jediná věc - prosba. Choďte cvičit naprosto zdraví, když se necítíte dobře – a to ne v souvislosti s nekonečným strašením lidí onemocněním Covid19! Tohle je zcela elementární pravidlo, které bychom v rámci ohleduplnosti k ostatním lidem měli ctít naprosto všude, jak ve sportovním, tak pracovním a osobním životě. Prostě necítíš se dobře? Buď doma, a je úplně jedno, jestli máš chřipku, Covid19 nebo jsi pouze nachlazen.. Děkujeme vám za to...

Správně by jste měli přijít do fitnesscentra s rouškou, jít na WC také s rouškou, ale cvičit můžete bez použití roušky. Z fitnesscentra opět odcházíte opět s rouškou.

 

Od pondělí 11.5.2020 můžeme cvičit BEZ ROUŠKY!!!

 

Kolik osob může být najednou v prostorách fitness centra?

 1. Maximální kapacita fitness centra je 100 osob v jednu dobu na jednom místě.
 2. Odstupy mezi cvičícími a dalšími osobami v prostoru fitness centra by měly být min. 2 metry.

Jaké prostory je možné používat?

 1. Šatny a sprchy není možné používat pro převlékání ani sprchování. Rozvolnění tohoto opatření očekáváme od 25.5.2020
 2. Toalety lze používat při dodržení odstupů mezi jednotlivými osobami.

Jaké ochranné pomůcky je třeba používat?

 1. Pro organizované cvičení, jak na skupinových lekcích, tak při vedeném osobním tréninku, není nutné zakrytí dýchacích cest.
 2. U klientů cvičících samostatně rozhodne o povinnosti použití roušky nebo jiného ochranného prostředku provozovatel.
 3. Z hlediska pohledu epidemiologů doporučujeme, aby v místech, kde dochází ke zvýšené kumulaci osob, měli klienti roušku (vstup do centra, bar, zóna na odkládání věcí). Chrání tak sebe i všechny další osoby.
 4. Používání ochranných pomůcek je nutné i pro personál fitness centra (recepce, úklid, necvičící trenéři), a to zejména v místech zvýšené kumulace osob .

 

Dezinfekce, vzduchotechnika

 1. Prostředky pro dezinfekci rukou je třeba zajistit pro personál i klienty.
 2. Dezinfekce rukou je povinná před zahájením a po celkovém ukončení cvičení (tedy u vchodu do fitness centra, do jednotlivých prostor).
 3. Po každém použití strojů/cvičebního nářadí a pomůcek jedním klientem je třeba použít dezinfekci – dezinfekční prostředky by měly být umístěny na viditelných místech v prostoru, kde se cvičí, a to v dostatečném množství.
 4. Průběžně je třeba dezinfikovat místa, kudy klienti prochází – pravidelný úklid a dezinfekce (doporučení pro úklid přikládáme v samostatném souboru).
 5. Je třeba používat vzduchotechniku se samostatným přívodem a odtahem vzduchu. Pokud vzduchotechnika není k dispozici, doporučuje se použít zařízení na dezinfekci vzduchu a kombinovat to s pravidelným větráním.

Osobní tréninky

 1. Osobní tréninky v podobě 1 trenér – 1 cvičící klient jsou povoleny, fyzický kontakt mezi trenérem a cvičícím se doporučuje minimální. Trenér a cvičící mezi sebou mohou mít menší odstup než 2 metry, ale vůči ostatním musí být tato vzdálenost zachována.

 

Skupinové lekce

 1. V sálech na skupinová cvičení je doporučováno zachovat minimální vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími min. 2 metry, a to vždy při dodržení maximální dovolené kapacity 100 osob.
 2. Upřednostňovat vlastní podložky, popř. další pomůcky na cvičení.
 3. Časový harmonogram skupinových lekcí musí být upraven tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání prostor a dezinfekce. Doporučujeme tedy minimálně 15 minutové pauzy mezi jednotlivými lekcemi. Klienti z předchozí lekce by měli sál opustit, proběhne větrání, úklid a až následně je umožněn vstup pro klienty na další lekci.

 

Prodej nápojů a doplňků

 1. Je možný prodej pouze balených nápojů a balených potravinových doplňků.